Styrelsen

True Blues Styrelse för 2017

Ordförande Johan Lindwall

Sekretare Jonny Green

Kassör Mårten Larsson

Ledamöter Emil Wihlborg, Sebastian Andersson, Jacob Cronhag, P-O Larsson och Joakim Kjellberg